ЛОГО фиксирано

ЕKO 1 - 6

 

Термодинамични системи за отопление и БГВ за малки и средно големи обекти

Хибридни системи

 

Комбинирани отоплителни системи с използване на налични  или нови източници на топлина

Системи с поръчка

 

Системи за отопление, отопление на басейни, големи обеми вода

Други

 

Други отоплителни системи и устройства

Лого Heetex - Термодинамични системи EKO1

EKO 1

 

Тинотех ЕООД

2014

 

Обект: гр. Банкя

Параметри

Свали инструкции

HEETEX, модел  ECO1 е с вграден  топлообменник и циркулационна помпа. Той може да се използва с всеки бойлер  със серпентина. Предназначен е за затопляне на БГВ до 55° C, подпомагане на отоплителна система, или за самостоятелна работа с нискотемпературен радиатор или подово отопление. При консумация от 420-840W, топлинната мощност е 1800-2900W.

 

Битова гореща вода

 

Системата HEETEX, EСO1 Ви дава възможността да  имате БГВ с температура до 55°C, с висока енергийна ефективност и екологичност. Икономическата ефективност и надеждността на системата сe потвърждават от монтираните системи при клиентите ни. Техническа поддръжка практически не е необходима и това заедно с над 20 годишният експлоатационен период гарантира спокойствието  на потребителя.

Една термопомпа ECO1 е достатъчна  за загряване до 300L на БГВ на денонощие. Това количество вода се затопля само за няколко часа, с 4-5 пъти по-малко разходи за гориво в сравнение с  ел.нагревател.

 

Термодинамичният блок и панел са произведени в съответствие с всички правила на ЕС Директива 2006/95/ЕО.  Компонентите, помпите и електрониката които се използват в термодинамичните системи HEETEX  са от световни лидери в производството на елементи за термопомпи и отопление.

Термодинамичният блок  ECO 1 е монтиран в здрав корпус. Панелите са леки (<8 килограма) и конструкциите (стени и покриви) не са тежко натоварени при монтаж. Те могат да бъдат инсталирани в удобно място за всяка инсталация. Препоръчва се при инсталация максимално южно ориентиране  и наклон 63+_5 0 С от хоризонта,  с тръбен път не по-голям от 15м по вертикал и 30м по хоризонтал.

Термодинамичната система HEETEX за отопление работи много по-тихо отколкото други подобни продукти на пазара. В този случай тя е идеалното решение за домакинствата,

бизнеса или за отопление на  други закрити помещения.

Лого Heetex - Термодинамични системи EKO2

EKO 2

 

Хотел: с.Тюленово

Параметри

Свали инструкции

HEETEX , модел ECO2 е с вграден  топлообменник и циркулационна помпа. Той може да се използва с всеки бойлер  със серпентина. Предназначен е за затопляне на БГВ до 55° C, подпомагане на отоплителна система, както и за самостоятелна работа с нискотемпературни радиатори и/или подово отопление. При консумация от 620-1140W, топлинната мощност е 2800-5400W.

 

Битова Гореща Вода

 

Системата HEETEX, EСO2 Ви дава възможността да  имате БГВ с температура до 55°C, с висока енергийна ефективност и екологичност. Икономическата ефективност и надеждността на системата сe потвърждават от монтираните системи при клиентите ни. Техническа поддръжка практически не е необходима и това заедно с над 20 годишният експлоатационен период гарантира спокойствието  на потребителя.

Една термопомпа ECO2 е достатъчна  за загряване до 500L БГВ. Това количество вода се затопля само за няколко часа и е с 4-5 пъти по-малко разходи за гориво в сравнение с  ел.нагревател.

Отопление

При по-малка консумация на БГВ вместо ЕСО2 да почива, може да се пренасочи да подпомага отоплителната Ви система или самостоятелно да отоплява чрез водно подово или конвекторно отопление, както и с нискотемпературни( с по-голяма площ) радиатори.

ЕСО2 е подходяща е за използване като базов модул за изграждане на самостоятелни или хибридни системи чрез добавяне на до 3-4 броя допълнителни модули, свързани паралелно по вода.Това дава възможност не само инвестицията да се направи поетапно, но и ползването на един или няколко модула заедно и разделно.

 

Термодинамичният блок и панели са произведени в съответствие с всички правила на ЕС Директива 2006/95/ЕО.  Компонентите които се използват в термодинамичната система HEETEX  са от световни лидери в производството на елементи за термопомпи и отопление.

Термодинамичният блок е монтиран в здрав корпус. Панелите са леки (<8 килограма) и конструкциите (стени и покриви) не са тежко натоварени при монтаж. Те могат да бъдат инсталирани в удобно място за всяка инсталация, Препоръчва се при инсталация максимално южно ориентиране  и наклон 63+_5 0 С от хоризонта с тръбен път не по-голям от 15м по вертикал и 30м по хоризонтал.

Термодинамична система HEETEX за отопление работи много по-тихо отколкото други подобни продукти на пазара. В този случай тя е идеалното решение за домакинствата, бизнеса или за отопление на  други закрити помещения.

Лого Heetex - Термодинамични системи EKO4

EKO 4

 

Обект: яз. Цонево

Параметри х2

Системата ЕСО4 се изгражда от комбинацията на две термопомпи ЕСО2. Това позволява изграждането и да се направи на етапи (във времето) както и ползването на една или две термопомпи едновременно в зависимост от нуждите. Решението е особено подходящо при ползване на системата не само за БГВ, а и за отопление на помещения, басейни или технологични обекти.

 

Базовият HEETEX , модел ECO2 е с вграден  топлообменник и циркулационна помпа. Той може да се използва с всеки бойлер  със серпентина. Предназначен е за затопляне на БГВ до 55° C, подпомагане на отоплителна система, както и за самостоятелна работа с нискотемпературни радиатори и/или подово отопление. При консумация от 620-1140W, топлинната мощност е 2800-5400W.

 

Една термопомпа ECO2 е достатъчна  за загряване до 500л БГВ, т.е. в комбинация от две термопомпи може да се загреят до 1000л БГВ. Това количество вода се затопля само за няколко часа и е с 4-5 пъти по-малко разходи за гориво в сравнение с  ел.нагревател.

 

 

Термодинамичният блок и панел е произведен в съответствие с всички правила на ЕС Директива 2006/95/ЕО.  Компоненти, помпи и електроника които се използват в термодинамичната система HEETEX  са от световни лидери в производството на елементи за термопомпи и отопление.

Термодинамичният блок е монтиран в здрав корпус. Панелите са леки (<8 килограма) и конструкциите (стени и покриви) не са тежко натоварени при монтаж. Те могат да бъдат инсталирани в удобно място за всяка инсталация, Препоръчва се при инсталация максимално южно ориентиране  и наклон 63+_5 0 С от хоризонта с тръбен път не по-голям от 15м по вертикал и 30м по хоризонтал.

 

 

Лого Heetex - Термодинамични системи EKO6

EKO 6

 

Къща: с.Рударци

Параметри

Моделът HEETEX, ЕСО6 е с вграден топлообменник и циркулационна помпа. Предназначен е за затопляне на БГВ и/или отопление на помещения с нискотемпературни вътрешни отоплителни тела ( водно подово, конвекторно отопление или с нискотемпературни радиатори( с по-голяма повърхност) ). Температурата на БГВ е 55° C, като в режим отопление също може да я достигне в зависимост от баланса на мощностите.

 

Една термопомпа ECO6 е достатъчна  за загряване до 1500л БГВ, а в комбинация от две термопомпи може да се загреят до 3000л БГВ. Това количество вода се затопля само за няколко часа и е с 4-5 пъти по-малко разходи за гориво в сравнение с  ел.нагревател.

Подходящо е  използването на системата и за отопление на басейни- тогава осезаемо нараства коефициентът на трансформация, поради комбинацията от ниска температура на кондензация, при пряко и дифузно слънцегреене и по-висока околна температура.

 

Системата ЕСО6 се може да се изгради от комбинацията на три термопомпи ЕСО2 или с една термопомпа ЕСО6. Това позволява инсталацията  да се направи на етапи (във времето) както и ползването на една, две или три термопомпи едновременно в зависимост от нуждите. Решението е особено подходящо при ползване на системата не само за БГВ, а и за отопление на помещения, басейни или технологични обекти.

 

Във вариант с една термопомпа системата може да работи с един или два от вградените компресори  в зависимост от конкретните условия. Така става възможно да се повиши ефективността на системата за част от времето, особено при неблагоприятни условия.

Използването на комбинация от две термопомпи ЕСО6 дава възможност да се повиши общата топлинна мощност ( при необходимост) като се запази гъвкавостта при монтажа и ползването на системата. При консумирана ел.мощност от 1250- 2250W, получената топлинна мощност е 5400-9680W.

 

 

Термодинамичният блок и панели са произведени в съответствие с всички правила на ЕС Директива 2006/95/ЕО.  Компонентите които се използват в термодинамичната система HEETEX  са от световни лидери в производството на елементи за термопомпи и отопление.

Термодинамичният блок е монтиран в здрав корпус. Панелите са леки (<8 килограма) и конструкциите (стени и покриви) не са тежко натоварени при монтаж. Те могат да бъдат инсталирани в удобно място за всяка инсталация, Препоръчва се при инсталация максимално южно ориентиране  и наклон 63+_5 0 С от хоризонта с тръбен път не по-голям от 15м по вертикал и 30м по хоризонтал.

Термодинамична система HEETEX за отопление работи много по-тихо отколкото други подобни продукти на пазара. В този случай тя е идеалното решение за домакинствата, бизнеса или за отопление на  други закрити помещения.

Лого Heetex - Термодинамични Хибридни системи

ХИБРИДНИ СИСТЕМИ

 

Къща: с.Драгичево

Защо да изберем HEETEX Hybrid термодинамична система?

Благодарение на напредъка на отоплителната техника, сега е възможно да се съчетаят хибридни системи слънце / въздух-вода съвместно с  широко използваните кондензни газови котли или електрически котли (класически или електролизни). Така  всяко домакинство може да намали разходите за енергия през отоплителния сезон и да използва Битова Гореща Вода постоянно. Това дава на Heetex широко приложение, както за изграждане на нови хибридни системи, както и за промени в съществуващите отоплителни системи в хибридни.

За да се получи реална представа за работата Heetex с термодинамични слънчеви панели, трябва да се знае, че тя се основава на физическите закони. Това е принципа на Карно , според който чрез флуида, преминаващ през различни фазови състояния (течност, газ) може да се пренася студ или топлина от едно място на друго. Този принцип се използва от Термодинамични системи Heetex, където термодинамичният блок (ECO) пренася  топлината от околната среда и директно от слънцето чрез външни слънчеви панели, и я предава за ползване при отопление и битова гореща вода.

 

В хибридната система „Heetex” е основният източник на отопление, а при недостиг  на топлинна енергия, кондензен газов  или електрически бойлер я компенсира. Heetex има COP между 3 и 7, и когато оразмеряването на загубите в отопляемата  зона е избрано правилно, допълнителният  източник се използва много рядко или практически не се ползва  а гарантира топлинният комфорт при екстремни обстоятелства.

 

Два, три  или четири Термодинамични модула могат да бъдат свързани паралелно по вода (виж схемата). Те отдават  толкова мощност, колкото са моментните загуби на отопляемият обект и се изключват при достигане на заданието. Системата позволява да се използват 1, 2 или повече Термодинамични блока самостоятелно или едновременно, т.е. може да се използват само толкова, колкото са необходими.

Лого Heetex - Термодинамични системи по поръчка

С ПОРЪЧКА

Обект: гр. Варна

Изработвани модели след поръчка и специфициране на изискванията. Подходящи за отопление, БГВ и отопление на големи обеми вода.

 

 

Специфично при работа

За предпочитание е слънчевите панели да бъдат ориентирани на ЮГ, но също така е възможно да с а ориентирани в югоизточна и северозападна  посока. Разликата в резултатите ще бъде по-ниска от 10-12%.

•Като се вземе предвид ефектът на вятъра върху ефективността, панелите трябва да се поставят на място така че и вятърът да се използва през зимата.

•Монтирането на панелите  до топлоизлъчващи тела (стени, покриви), възможността да се осигури добра циркулация на въздуха покрай тях, както и позиционирането за директно огряване от слънцето са фактори които повишават ефективността им.

•Ъгълът на слънцето, спрямо хоризонталата, варира в зависимост от сезона.

•През зимата слънцето е ниско над хоризонта, а  лъчите са по допирателна.

•За да се извлече максимална полза от слънчевата светлина върху панела, трябва да изберете ъгъл между 45 ° и 90 ° (за зимен добив панелите трябва да бъдат по- изправени, като се приеме ъгъл, близък да разликата между 90 и минималният ъгъл на зимното слънцестоене в мястото на монтаж).

•Няма увеличен риск от прегряване през лятото. Панелите се вентилират естествено и температурата им не превишава 70гр.Целзий при околна температура над 35 0С и силно слънцегреене.

•Панелите са устойчиви на външни влияния от типа на градушка, сняг, дъжд или твърди предмети, стига да не се пробие самият панел в зона на канал за фреон.

•Пълна защита от корозия с 30 микрона анодизиран слой.

•Ниско тегло на панел (<8 кг.)

•Няма опасност от замръзване,  не е необходимо размразяване.

•Минимална поддръжка.

Лого Heetex - Други отоплителни системи и елементи

ДРУГИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕМЕНТИ

Обект: с.Дебращица

www.000webhost.com