ХИБРИДНИ СИСТЕМИ

Защо да изберем HEETEX Hybrid термодинамична система?

Благодарение на напредъка на отоплителната техника, сега е възможно да се съчетаят хибридни системи слънце / въздух-вода съвместно с  широко използваните кондензни газови котли или електрически котли (класически или електролизни). Така  всяко домакинство може да намали разходите за енергия през отоплителния сезон и да използва Битова Гореща Вода постоянно. Това дава на Heetex широко приложение, както за изграждане на нови хибридни системи, както и за промени в съществуващите отоплителни системи в хибридни.

За да се получи реална представа за работата Heetex с термодинамични слънчеви панели, трябва да се знае, че тя се основава на физическите закони. Това е принципа на Карно , според който чрез флуида, преминаващ през различни фазови състояния (течност, газ) може да се пренася студ или топлина от едно място на друго. Този принцип се използва от Термодинамични системи Heetex, където термодинамичният блок (ECO) пренася  топлината от околната среда и директно от слънцето чрез външни слънчеви панели, и я предава за ползване при отопление и битова гореща вода.

В хибридната система „Heetex” е основният източник на отопление, а при недостиг  на топлинна енергия, кондензен газов  или електрически бойлер я компенсира. Heetex има COP между 3 и 7, и когато оразмеряването на загубите в отопляемата  зона е избрано правилно, допълнителният  източник се използва много рядко или практически не се ползва  а гарантира топлинният комфорт при екстремни обстоятелства.

Два, три  или четири Термодинамични модула могат да бъдат свързани паралелно по вода (виж схемата). Те отдават  толкова мощност, колкото са моментните загуби на отопляемият обект и се изключват при достигане на заданието. Системата позволява да се използват 1, 2 или повече Термодинамични блока самостоятелно или едновременно, т.е. може да се използват само толкова, колкото са необходими.

Параметри

Работни схеми