HEETEX, модел ECO6

EKO 6

Моделът HEETEX, ЕСО6 е с вграден топлообменник и циркулационна помпа. Предназначен е за затопляне на БГВ и/или отопление на помещения с нискотемпературни вътрешни отоплителни тела ( водно подово, конвекторно отопление или с нискотемпературни радиатори( с по-голяма повърхност) ). Температурата на БГВ е 55° C, като в режим отопление също може да я достигне в зависимост от баланса на мощностите.

Една термопомпа ECO6 е достатъчна  за загряване до 1500л БГВ, а в комбинация от две термопомпи може да се загреят до 3000л БГВ. Това количество вода се затопля само за няколко часа и е с 4-5 пъти по-малко разходи за гориво в сравнение с  ел.нагревател.

Подходящо е  използването на системата и за отопление на басейни- тогава осезаемо нараства коефициентът на трансформация, поради комбинацията от ниска температура на кондензация, при пряко и дифузно слънцегреене и по-висока околна температура.

Системата ЕСО6 се може да се изгради от комбинацията на три термопомпи ЕСО2 или с една термопомпа ЕСО6. Това позволява инсталацията  да се направи на етапи (във времето) както и ползването на една, две или три термопомпи едновременно в зависимост от нуждите. Решението е особено подходящо при ползване на системата не само за БГВ, а и за отопление на помещения, басейни или технологични обекти.

Във вариант с една термопомпа системата може да работи с един или два от вградените компресори  в зависимост от конкретните условия. Така става възможно да се повиши ефективността на системата за част от времето, особено при неблагоприятни условия.

Използването на комбинация от две термопомпи ЕСО6 дава възможност да се повиши общата топлинна мощност ( при необходимост) като се запази гъвкавостта при монтажа и ползването на системата. При консумирана ел.мощност от 1250- 2250W, получената топлинна мощност е 5400-9680W.

Термодинамичният блок и панели са произведени в съответствие с всички правила на ЕС Директива 2006/95/ЕО.  Компонентите които се използват в термодинамичната система HEETEX  са от световни лидери в производството на елементи за термопомпи и отопление.

Термодинамичният блок е монтиран в здрав корпус. Панелите са леки (<8 килограма) и конструкциите (стени и покриви) не са тежко натоварени при монтаж. Те могат да бъдат инсталирани в удобно място за всяка инсталация, Препоръчва се при инсталация максимално южно ориентиране  и наклон 63+_5 0 С от хоризонта с тръбен път не по-голям от 15м по вертикал и 30м по хоризонтал.

Термодинамична система HEETEX за отопление работи много по-тихо отколкото други подобни продукти на пазара. В този случай тя е идеалното решение за домакинствата, бизнеса или за отопление на  други закрити помещения.

Параметри

Работни схеми