HEETEX, Системи по поръчка

С ПОРЪЧКА

Изработвани модели след поръчка и специфициране на изискванията. Подходящи за отопление, БГВ и отопление на големи обеми вода.

Специфично при работа

За предпочитание е слънчевите панели да бъдат ориентирани на ЮГ, но също така е възможно да с а ориентирани в югоизточна и северозападна  посока. Разликата в резултатите ще бъде по-ниска от 10-12%.

 • Като се вземе предвид ефектът на вятъра върху ефективността, панелите трябва да се поставят на място така че и вятърът да се използва през зимата.
 • Монтирането на панелите  до топлоизлъчващи тела (стени, покриви), възможността да се осигури добра циркулация на въздуха покрай тях, както и позиционирането за директно огряване от слънцето са фактори които повишават ефективността им.
 • Ъгълът на слънцето, спрямо хоризонталата, варира в зависимост от сезона.
 • През зимата слънцето е ниско над хоризонта, а  лъчите са по допирателна.
 • За да се извлече максимална полза от слънчевата светлина върху панела, трябва да изберете ъгъл между 45 ° и 90 ° (за зимен добив панелите трябва да бъдат по- изправени, като се приеме ъгъл, близък да разликата между 90 и минималният ъгъл на зимното слънцестоене в мястото на монтаж).
 • Няма увеличен риск от прегряване през лятото. Панелите се вентилират естествено и температурата им не превишава 70гр.Целзий при околна температура над 35 0С и силно слънцегреене.
 • Панелите са устойчиви на външни влияния от типа на градушка, сняг, дъжд или твърди предмети, стига да не се пробие самият панел в зона на канал за фреон.
 • Пълна защита от корозия с 30 микрона анодизиран слой.
 • Ниско тегло на панел (<8 кг.)
 • Няма опасност от замръзване,  не е необходимо размразяване.
 • Минимална поддръжка.

Варианти: ECO 6-40