HEETEX, модел ECO4

EKO 4

Системата ЕСО4 се изгражда от комбинацията на две термопомпи ЕСО2. Това позволява изграждането и да се направи на етапи (във времето) както и ползването на една или две термопомпи едновременно в зависимост от нуждите. Решението е особено подходящо при ползване на системата не само за БГВ, а и за отопление на помещения, басейни или технологични обекти.

Базовият HEETEX , модел ECO2 е с вграден топлообменник и циркулационна помпа. Той може да се използва с всеки бойлер със серпентина. Предназначен е за затопляне на БГВ до 55° C, подпомагане на отоплителна система, както и за самостоятелна работа с нискотемпературни радиатори и/или подово отопление. При консумация от 620-1140W, топлинната мощност е 2800-5400W.

Една термопомпа ECO2 е достатъчна за загряване до 500л БГВ, т.е. в комбинация от две термопомпи може да се загреят до 1000л БГВ. Това количество вода се затопля само за няколко часа и е с 4-5 пъти по-малко разходи за гориво в сравнение с ел.нагревател.

Термодинамичният блок и панел е произведен в съответствие с всички правила на ЕС Директива 2006/95/ЕО. Компоненти, помпи и електроника които се използват в термодинамичната система HEETEX са от световни лидери в производството на елементи за термопомпи и отопление.

Термодинамичният блок е монтиран в здрав корпус. Панелите са леки (<8 килограма) и конструкциите (стени и покриви) не са тежко натоварени при монтаж. Те могат да бъдат инсталирани в удобно място за всяка инсталация, Препоръчва се при инсталация максимално южно ориентиране и наклон 63+_5 0 С от хоризонта с тръбен път не по-голям от 15м по вертикал и 30м по хоризонтал.

Параметри

Работни схеми