Нова производствена сграда на ТиноТех ЕООД

Нова производствена сграда на ТиноТех ЕООД

От лятото на 2017г ТиноТех ЕООД вече разполага с нова сграда, където е разположен производствено-развойната база на фирмата. Освен подобрените условия за производство и развой фирмата се отоплява със термодинамични системи собствено производство. Това дава възможност...
Разработка на технологични съоръжения (тунелна пещ, пруфер) за Хлебозавод Велико Търново

Разработка на технологични съоръжения (тунелна пещ, пруфер) за Хлебозавод Велико Търново

През пролетта на 2015г. беше пуснат в експлоатация реновираният по програмата за „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Хлебозавод в гр.Велико Търново. Беше обновен сградният фонд и технологичен парк на хлебозавода. Фирма ТиноТех ЕООД,   като изпълнител...
Как работят : Термопомпи

Как работят : Термопомпи

Термопомпата е изобретена от лорд Келвин през 1852г., a през 1855-1857г. Петер Ритер фон Ритингер  прави първата термопопмпа. Термопомпата е устройство, което не произвежда топлина, а само я премества  от флуид с по-ниска температура към друг флуид с...
Термодинамични системи

Термодинамични системи

Сиситеми с Термодинамични панели Слънцето е един неизчерпаем източник на енергия, който ние не използваме пълноценно. Всяка секунда до повърхността на земята достига над 1300 W/m2 Слънцето обаче не винаги грее. През зимата средната светла част е в продължение на седем...
Вакуумно-тръбни панели

Вакуумно-тръбни панели

Слънцето е един неизчерпаем източник на енергия, който ние не използваме пълноценно. Всяка секунда до повърхността на земята достига над 1300 W/m2. Тази енергия може да бъде използвана като се улови чрез слънчеви колектори и се използва за затопляне на:- гореща...