През пролетта на 2015г. беше пуснат в експлоатация реновираният по програмата за „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Хлебозавод в гр.Велико Търново. Беше обновен сградният фонд и технологичен парк на хлебозавода.

Фирма ТиноТех ЕООД,   като изпълнител на частта с технологичното оборудване разработи, произведе и монтира два бр. тунелни електрически пещи х 100 м2 за печене на заводски хляб от 0,250 кг. до 1 кг. с производителност до 7200 хляба/час, както и пруфер за втасването на замесения за печене хляб. Бяха внедрени редица нови технологични  решения за повишаване на енергоефективността на производственият процес, благодарение на което енергоемкостта на един хляб се понижи 2.5 пъти.