Защо пелети?

Централното отопление, токът и дизеловото гориво, както и отоплението на природен газ са с непрекъснат растеж на цените, а пренасянето и зареждането на котел с дърва или въглища изисква сериозни физически усилия.

Пелетите са евтин, екологично чист и възобновяем енергиен източник.

Пелетите са вид твърдо гориво, изработени от дървесни стърготини. Произвеждат се от отпадъчна дървесна биомаса, чрез пресоване при високо налягане и без използането на слепващи вещества. Те се явяват вторичен продукт при преработката на дървесина. Пелетите са изключително плътни и могат да бъдат произведени с ниско съдържание на влажност (под 10%), която им позволява да изгарят с много висока ефективност. Пелетите са формовани с различни диаметри, като най-често те са 6 или 8 мм. Това позволява изгарянето им в автоматизирани пелетни горелки с висока ефективност и незначително количество пепел. Правилната им форма и малкият размер позволяват автоматично подаване с много точно дозиране. Те могат да бъдат подавани към горелката чрез шнек или с пневматично предвижване. Високата им плътност позволява компактно съхранение и рационално транспортиране на дълги разстояния. Те могат да бъдат удобно пренесени от танкер в бункер за съхранение или в силоз в помещенията на клиента.

Пелетите се произвеждат чрез компресиране на дървен материал, който е преминал през мелница за получаване на хомогенна смес подобна на гъста маса. Тази маса се подава на преса, където преминава през отвор с необходимия размер (обикновено с диаметър 6 мм, понякога 8 мм или по-голям). Високото налягане на пресата увеличава температурата на дървесината значително, при което лигниновите нишки образуват естествено „лепило“, което задържа цялостта на пелетите, след като се охладят.

Пелетите, съответстващи на нормите и често използвани в Европа (DIN 51731 или Ö-Norm M-7135), имат по-малко от 10% съдържание на вода, еднакви са по плътност (плътност над 1 тон / куб.м, потъват ако се потопят във вода), имат добра здравина на структурата, както и ниско съдържание на прах и пепел. Тъй като дървесните влакна се разбиват в мелницата, почти няма разлика в пелетите между различните видове дървесина. Пелетите могат да бъдат направени от почти всеки вид дървесина, при условие че пресата е оборудвана с добра апаратура, разликите в подаваните суровини могат да бъдат компенсирани чрез регулиране на пресата.

Пелетите, отговарящи на европейските норми и стандарти не могат да съдържат рециклирана дървесина или външни замърсители. Рециклирани материали като частици, третирано или боядисано дърво, меламин, покрити със смола дъски и други подобни, са особено неподходящи за употреба при производство на пелети, тъй като те могат да предизвикат вредни емисии и/или неконтролирано отклонение в характеристиките на изгаряне на пелетите.

Енергийна мощност и ефективност:

Енергийното съдържание на дървесните пелети е около 5460-5700 ккал/кг (~7450BTU/кг). За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг. Характеристиките на горивото са доказателство за висока калоричност, близка до тази на висококачествените антрацитни въглища, ниско пепелно съдържание и безпроблемно използване от отоплителните системи.

Подходящи са за изгаряне в камини със стъклен отвор, тъй като при горенето не отделят черен дим, не зацапват стъклото, което създава приятна и уютна обстановка.

Най-важното предимство на дървесните пелети е, че се произвеждат лесно от отпадъчната дървесина и в момента не съществува опасност от изчерпването им като алтернативен източник на енергия.

Пелетни котли

Котлите на пелети представляват съвременен и модерен начин на отопление. Пеления комплект се състои от пелетен котел, пелетна горелка, шнек и бункер. Горивото за пелетните котли (пелети) се намира в бункера. Пелетите се транспортират от бункера до пелетната горелка посредством шнека.

Модулиращата система на пелетния  котел за подаване на пелети към горелката позволява максимална икономия на горивото и използва точно толкова, колкото е необходимо в текущия момент.

Предимство на пелетния котел пред класическия котел на твърдо гориво е че не е необходимо ежедневно зареждане с гориво. При едно зареждане на бункера на пелетния котел, той може да работи в продължение на 5-6 дена или повече дни.

Защо пелетен котел?

Автоматизирано отопление без необходимост от непрекъснат надзор и възможност за отопление по предварително зададена програма; Възможността за самостоятелна работа на пелетния котел, която не изисква постоянното му зареждане с пелети от страна на потребителите позволява експлоатацията на котела да не се превръща в ежедневно задължение, за да може да функционира правилно. За разлика от котлите на твърдо гориво, при пелетните котли е необходимо да се зареди веднъж седмично или по-рядко в зависимост от капацитета на бункера. Котелът сам се включва, затопля къщата и водата за битово горещо водоснабдяване, след това сам се изключва.

Възможност за плавно или програмно регулиране на мощността на камината или котела съобразно нуждите.

Възможност за икономично изразходване на горивото чрез оптимизация на горивния процес. Пелетите имат изключителна плътност и могат да се произведат с много ниски нива на влажност, достигащи до 10%, което ги прави изключително ефективни при горене

Електронно управление на горивния процес; Наличие на функция на контролера, която позволява настройването на седмичен и дневен таймер с конкретни програми на горене. Могат да бъдат зададени различни програми и да бъдат избирани програми за всеки ден от седмицата. Те определят момента на започване и приключване, както и желаната от Вас температура. Възможно е и дистанционно управление на пелетните котли чрез използването на мобилен апарат или  достъп до интернет.

Цената или по-точно разликата между първоначалните и ежегодните разходи, които се правят за закупуването на котел и отоплението на дома. В това сравнение на цените за отопление при добре познатите горива като газ и нафта, електрически ток или дърва, по-ниската първоначална инвестиция се „изяжда“ от ежегодните разходи за отопление и съхранение. Ефективността при изгарянето на пелетите е изключително висока, като извлечената топлина е повече от останалите котли за отопление и позволява бързата възвръщаемост на вложените средства в този тип отопление.

Горивото не е лесно възпламенимо и в този смисъл е безопасно;

Не е необходимо ежедневно почистване на пелетния котел, каквото е необходимо при котлите на твърдо гориво.При пелетния котел има минимум отпадни продукти в резултат на горенето – пепел.

Пелетните котли не изискват голямо пространство. При пелетните котли не е необходимо да се съхраняват големи количества гориво (пелети), което при класическия котел на твърдо гориво е неизбежно. Зареждането на пелетните котли е лесно и удобно, тъй като пелетите се продават в пликчета обикновенно по 15 кг. Доставянето на пелетите до клиента е в сухо състояние, което е основна разлика от доставката на дърва за огрев. Поради пресоването на пелетите и по-малкото място, което те заемат при доставянето им до клиентите те се заплащат на тон, а не на кубик, както е при дървата, което от своя страна е икономически по-ефективно и намалява излишните плащания до минимум.

При пелетните котли има минимално отделяне на вредни емисии поради екологично чистият  процес на изгаряне. За разлика от отоплението на ток, природна газ и други горива, пелетите са екологично чист и възобновяем източник на енергия. Те се произвеждат от отпадъчна дървесна биомаса, чрез пресоване при високо налягане и без използването на слепващи вещества.

Удобство- не бива да се пропуска като причина при избора на отопление. За разлика от отоплението на дърва при пелетите не е нужно нарязването, цепенето и трупането на запаси, което изисква доста време и физически усилия.

Високоефективните печки и котли за дървесни пелети, разработени през последните години, предлагат ефективност на горене над 90%, при което пелетите изгарят почти напълно и максималното пепелно съдържание е около 1.5%. Котлите на пелети имат контрол на горивния процес. Те притежават ограничение на скоростта при изгаряне на горивото за разлика от течно- или газоизгарящите системи. Това ги прави особено подходящи за системи за отопление с вода, поради по-добрите възможности за съхранение на топлина.