Подовото отопление e оптималното решение за комфорт и икономия на енергия. То осигурява равномерност на температурата в помещението. В действителност това води до доближаване до перфектния температурен профил между пода и тавана.

Подовите отоплителни системи са по-ефективни от конвенционалното централно отопление защото постигат същите резултати, но работят на много по-ниски температури и увеличават акумулирането на топлина. Това води до намаляване на вашите разходи. Спазване на изискването за максимална температура на пода 270С гарантира топлинният комфорт без проблеми от медицински характер или повишена запрашеност на въздуха. Енергията при тези условия е достатъчна прашинките по пода да се вдигнат до не повече от 40-50 см. което не може да се каже за конвекторното или високо температурно радиаторно отопление.

Оразмеряването за работа на инсталацията в режим на нискотемпературно отопление отваря вратите за широко използване на слънчевите колектори като технологичен източник на топлина.

През зимния сезон характеристиката на работа на вакуумно-тръбните колектори позволява да постигнете необходимата температура в акумулатора, позволяваща нормална работа на водното подово отопление.

Използването на термодинамични слънчеви колектори позволява не само безпроблемно целогодишно отопление, но и минимизиране на експлоатационните разходи, особено чрез подходящо избран термоакумулатор и оползотворяване на слънчевата енергия през деня, както и тази на въздуха, дъжда когато липсва пряко слънчево излъчване.

Изпълнение на водното подово отопление е възможно и с други източници на топлинна енергия (термопомпа, пелетен, газов или друг тип котел).

Тinotech Ltd предлага чрез свои партньори изграждане на подово отопление в рамките на изгражданите от нас системи за отопление.