От лятото на 2017г ТиноТех ЕООД вече разполага с нова сграда, където е разположен производствено-развойната база на фирмата. Освен подобрените условия за производство и развой фирмата се отоплява със термодинамични системи собствено производство. Това дава възможност не само да се демонстрира работата на термодинамичните системи, но и да се експериментират новите модели на фирмата в реални условия преди да се предложат на клиентите.