Сиситеми с Термодинамични панели

Слънцето е един неизчерпаем източник на енергия, който ние не използваме пълноценно. Всяка секунда до повърхността на земята достига над 1300 W/m2

Слънцето обаче не винаги грее. През зимата средната светла част е в продължение на седем часа дневно, като има слънце само три или четири часа, което поставя лимити за дейността на традиционните слънчеви панели.

С помощта на термодинамичните слънчеви панели се надхвърля тази граница, което позволява водата да бъде загрята високо ефективно и икономично, в дъждовни дни или дори през нощта.

За висока енергийна ефективност термодинамичните слънчеви системи използват термални слънчеви технологии, основани на принципа на френският физик Никола Карно.

Благодарение на този принцип, термодинамични слънчеви панели могат да получават топлината на слънцето, в дъжд и вятър, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Така добитата топлинна енергия е около 2 пъти по-евтина в сравнение с „безплатната”енергия от класическите вакуумно-тръбни или плоски панели и около 4 пъти по-евтина в сравнение със загряване с ел.нагреватели.

Екологично чистият фреон (R134, R407C), който циркулира в затворен кръг, при температури под нулата, улавя топлината от слънчевите панели и след това я освобождава във водата чрез топлообменник.

Специфично при работа

За предпочитание е слънчевите панели да бъдат ориентирани на ЮГ, но също така е възможно да с а ориентирани в югоизточна и северозападна посока. Разликата в резултатите ще бъде по-ниска от 10-12%.

 • Като се вземе предвид ефектът на вятъра върху ефективността, панелите трябва да се поставят на място така че и вятърът да се използва през зимата.
 • Монтирането на панелите до топлоизлъчващи тела (стени, покриви), възможността да се осигури добра циркулация на въздуха покрай тях, както и позиционирането за директно огряване от слънцето са фактори които повишават ефективността им.
 • Ъгълът на слънцето, спрямо хоризонталата, варира в зависимост от сезона.
 • През зимата слънцето е ниско над хоризонта, а лъчите са по допирателна.
 • За да се извлече максимална полза от слънчевата светлина върху панела, трябва да изберете ъгъл между 45 ° и 90 ° (за зимен добив панелите трябва да бъдат по- изправени, като се приеме ъгъл, близък да разликата между 90 и минималният ъгъл на зимното слънцестоене в мястото на монтаж).
 • Няма увеличен риск от прегряване през лятото. Панелите се вентилират естествено и температурата им не превишава 70гр.Целзий при околна температура над 36гр.Целзий и силно слънцегреене.
 • Панелите са устойчиви на външни влияния от типа на градушка, сняг, дъжд или твърди предмети, стига да не се пробие самият панел в зона на канал за фреон.
 • Пълна защита от корозия с 30 микрона анодизиран слой.
 • Ниско тегло на панел (<8 кг.)
 • Няма опастност от замръзване, не е необходимо размразяване.
 • Минимална поддръжка.