Нова производствена сграда на ТиноТех ЕООД

Нова производствена сграда на ТиноТех ЕООД

От лятото на 2017г ТиноТех ЕООД вече разполага с нова сграда, където е разположен производствено-развойната база на фирмата. Освен подобрените условия за производство и развой фирмата се отоплява със термодинамични системи собствено производство. Това дава възможност...
Разработка на технологични съоръжения (тунелна пещ, пруфер) за Хлебозавод Велико Търново

Разработка на технологични съоръжения (тунелна пещ, пруфер) за Хлебозавод Велико Търново

През пролетта на 2015г. беше пуснат в експлоатация реновираният по програмата за „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Хлебозавод в гр.Велико Търново. Беше обновен сградният фонд и технологичен парк на хлебозавода. Фирма ТиноТех ЕООД,   като изпълнител...